Cam Ranh International Airport金兰, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Cam Ranh International Airport的更多信息

  • 到达Cam Ranh International Airport (CXR)

    地址:  Cam Ranh International Airport, Nguyễn Tất Thành, Khanh Hoa Province, Vietnam

有问必答

芽庄 是从金兰出发的第一大热门地点,用时1h到达。 曼谷 是从金兰出发的第二大热门地点,用时到达。

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Cam Ranh International Airport, Nguyễn Tất Thành, Khanh Hoa Province, Vietnam