Can Tho International Airport芹T, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Can Tho International Airport的更多信息

  • 到达Can Tho International Airport (VCA)

    地址:  Can Tho International Airport (VCA), 179B Lê Hồng Phong, Bình Thủy, Cần Thơ, Vietnam

有问必答

海防 是从芹T出发的第一大热门地点,用时到达。 曼谷 是从芹T出发的第二大热门地点,用时到达。

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Can Tho International Airport (VCA), 179B Lê Hồng Phong, Bình Thủy, Cần Thơ, Vietnam