Da Lat Airport/ Lien Khuong Airport大叻, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Da Lat Airport/ Lien Khuong Airport的更多信息

  • 到达Da Lat Airport (Lien Khuong Airport) (DLI)

    地址:  Da Lat Airport (Lien Khuong Airport), Đức Trọng District, Lâm Đồng, Vietnam

有问必答

海防 是从大叻出发的第一大热门地点,用时到达。 芹T 是从大叻出发的第二大热门地点,用时到达。

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Da Lat Airport (Lien Khuong Airport), Đức Trọng District, Lâm Đồng, Vietnam