Queen Cafe岘港市, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Queen Cafe的更多信息

  • 到达Queen Cafe

    地址:  101 Đường 3 Tháng 2, Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

在Queen Cafe运营的公司

从岘港市出发的最佳地点

有问必答

河内 是从岘港市出发的第一大热门地点,用时到达。

Vietsheen Travel office  与Queen Cafe的距离为77 米Camel Travel Da Nang office  与Queen Cafe的距离为227 米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//101 Đường 3 Tháng 2, Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam