Dong Hoi Airport东海, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Dong Hoi Airport的更多信息

  • 到达Dong Hoi Airport (VDH)

    地址:  Dong Hoi Airport (VDH), QL 1A, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam

有问必答

河内 是从东海出发的第一大热门地点,用时到达。 胡志明(西贡) 是从东海出发的第二大热门地点,用时1h 35m到达。

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Dong Hoi Airport (VDH), QL 1A, Đồng Hới, Quang Binh Province, Vietnam