Giant Ibis Bus胡志明(西贡), 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Giant Ibis Bus的更多信息

  • 1

    到达237 Pham Ngu Lao

    地址:  237 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, City, Vietnam

在Giant Ibis Bus运营的公司

从胡志明(西贡)出发的最佳地点

有问必答

金边 是从胡志明(西贡)出发的第一大热门地点,用时6h 30m到达。

Kumho Samco office (Pham Ngu Lao)  与Giant Ibis Bus的距离为17 米Tra Lan Vien office  与Giant Ibis Bus的距离为23 米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//237 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, City, Vietnam