Phu Bai Airport色调, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Phu Bai Airport的更多信息

  • 到达Phu Bai Airport (HUI)

    地址:  Phu Bai Airport, Cầu Phú Bài, tt. Phú Bài, Hương Thủy, Thua Thien Hue, Vietnam

有问必答

胡志明(西贡) 是从色调出发的第一大热门地点,用时1h 25m到达。 河内 是从色调出发的第二大热门地点,用时1h 15m到达。

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Phu Bai Airport, Cầu Phú Bài, tt. Phú Bài, Hương Thủy, Thua Thien Hue, Vietnam