Mui Ne - city center美奈, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Mui Ne - city center的更多信息

  • 到达Mui Ne - city center

    地址:  Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Province, Vietnam

在Mui Ne - city center运营的公司

从美奈出发的最佳地点

有问必答

胡志明(西贡) 是从美奈出发的第一大热门地点,用时4h 30m到达。

Mui Ne - Any hotel  与Mui Ne - city center的距离为0 米Tam Hanh office  与Mui Ne - city center的距离为526 米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Province, Vietnam