aaaa

Hanh Cafe office Nha Trang芽庄, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Hanh Cafe office Nha Trang的更多信息

  • 3

    到达Hanh Cafe office Nha Trang

    Hanh Cafe office is located next to Olympic Nha Trang Gym & Fitness, at 09 Hung Vuong street. There is a white company sign above the entrance with Hanh Cafe written in red.

    地址:  65QW+V2 Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam

在Hanh Cafe office Nha Trang运营的公司

有问必答

会安 是从芽庄出发的第一大热门地点,用时10h到达。 胡志明(西贡) 是从芽庄出发的第二大热门地点,用时10h 30m到达。

Nha Trang - Any hotel  与Hanh Cafe office Nha Trang的距离为209 米Catthienhai office  与Hanh Cafe office Nha Trang的距离为380 米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//65QW+V2 Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam