Pleiku Airport普莱库, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Pleiku Airport的更多信息

  • 到达Pleiku Airport (PXU)

    地址:  Pleiku Airport, Mười Bảy Tháng Ba, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Vietnam

有问必答

胡志明(西贡) 是从普莱库出发的第一大热门地点,用时1h 5m到达。 河内 是从普莱库出发的第二大热门地点,用时1h 35m到达。

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Pleiku Airport, Mười Bảy Tháng Ba, Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Vietnam