Lao Cai Railway Station萨帕, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Lao Cai Railway Station的更多信息

  • 到达Lao Cai Railway Station

    地址:  Ga Lao Cai, To 26A, Pho Moi, TX.Lao Cai, Lao Cai, Vietnam

从萨帕出发的最佳地点

有问必答

河内 是从萨帕出发的第一大热门地点,用时7h 37m到达。 萨帕 是从萨帕出发的第二大热门地点,用时1h到达。

Hai Ni Restaurant  与Lao Cai Railway Station的距离为103 米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Ga Lao Cai, To 26A, Pho Moi, TX.Lao Cai, Lao Cai, Vietnam