Vinh Airport, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Vinh Airport的更多信息

  • 到达Vinh International Airport (VII)

    地址:  Vinh Airport, Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghe An, Vietnam

有问必答

岘港市 是从荣出发的第一大热门地点,用时到达。 胡志明(西贡) 是从荣出发的第二大热门地点,用时1h 50m到达。

Northern Vinh Bus Station  与Vinh Airport的距离为999 米Vinh Eastern Bus Station  与Vinh Airport的距离为1 千米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Vinh Airport, Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghe An, Vietnam