Vinh City Center, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Vinh City Center的更多信息

  • 到达Vinh City Center

    地址:  Vinh, Nghe An, Vietnam

在Vinh City Center运营的公司

从荣出发的最佳地点

有问必答

 是从荣出发的第一大热门地点,用时到达。

Vinh - Any hotel  与Vinh City Center的距离为0 米Vinh Bus Station  与Vinh City Center的距离为826 米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Vinh, Nghe An, Vietnam