Ban Phe Hotel Pick Up班费, 泰国

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Ban Phe Hotel Pick Up的更多信息

  • 到达Ban Phe - Any Hotel

    地址:  Ban Phe, Thailand

从班费出发的最佳地点

有问必答

曼谷 是从班费出发的第一大热门地点,用时2h 30m到达。

Sri Ban Phe Pier  与Ban Phe Hotel Pick Up的距离为272 米Ban Phe Ferry Counter  与Ban Phe Hotel Pick Up的距离为1 千米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Ban Phe, Thailand