Can Tho Hotel Pick Up芹T, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Can Tho Hotel Pick Up的更多信息

  • 到达Can Tho - Any Hotel

    地址:  Can Tho, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam

有问必答

周医生 是从芹T出发的第一大热门地点,用时3h到达。 胡志明(西贡) 是从芹T出发的第二大热门地点,用时4h到达。

Can Tho Bus Station (QL91B)  与Can Tho Hotel Pick Up的距离为846 米Hang Chau Can Tho station  与Can Tho Hotel Pick Up的距离为2 千米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Can Tho, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam