Sushi King Organic岘港市, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Sushi King Organic的更多信息

  • 到达Sushi King Organic

    地址:  659 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Da Nang, Vietnam

在Sushi King Organic运营的公司

从岘港市出发的最佳地点

有问必答

色调 是从岘港市出发的第一大热门地点,用时2h到达。

Da Nang Train Station  与Sushi King Organic的距离为999 米Nguyễn Tri Phương  与Sushi King Organic的距离为1 千米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//659 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Da Nang, Vietnam