Amona Hotel色调, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Amona Hotel的更多信息

  • 到达Amona Hotel

    地址:  11 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam

在Amona Hotel运营的公司

从色调出发的最佳地点

有问必答

会安 是从色调出发的第一大热门地点,用时4h到达。 岘港市 是从色调出发的第二大热门地点,用时2h 30m到达。

24 Võ Thị Sáu Street, Hue  与Amona Hotel的距离为206 米Hanh Cafe - Hue  与Amona Hotel的距离为260 米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//11 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam