Phan Thiet City Center美奈, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Phan Thiet City Center的更多信息

  • 到达Phan Thiet City Center

    地址:  Phan Thiết, Bình Thuận Province, Vietnam

在Phan Thiet City Center运营的公司

从美奈出发的最佳地点

有问必答

胡志明(西贡) 是从美奈出发的第一大热门地点,用时4h到达。

Phan Thiet - Any hotel  与Phan Thiet City Center的距离为0 米Phuong Trang FUTA Express office Mui Ne  与Phan Thiet City Center的距离为3 千米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Phan Thiết, Bình Thuận Province, Vietnam