Tam Ky Train Station谭基, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Tam Ky Train Station的更多信息

  • 到达Tam Ky Train Station

    地址:  Tam Ky Train Station, Nguyễn Hoàng, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam

在Tam Ky Train Station运营的公司

有问必答

胡志明(西贡) 是从谭基出发的第一大热门地点,用时15h 31m到达。 边和 是从谭基出发的第二大热门地点,用时14h 46m到达。

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Tam Ky Train Station, Nguyễn Hoàng, Phường An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam, Vietnam