Riva del Garda ถึง เวโรนา

วิธีเดินทางจาก

Riva del Garda ถึง เวโรนา

  • จองออนไลน์กับผู้ให้บริการในท้องที่
  • เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • เรื่องราวจากนักเดินทาง เพื่อนักเดินทาง

มี 2 วิธีที่ใช้เดินทางจาก Riva del Garda ไปยัง เวโรนา

เดินทางด้วย มินิแวน จาก Riva del Garda ถึง เวโรนาระยะเวลา: 1ชั่วโมง
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 1 รายที่เดินทางจาก Riva del Garda ไป เวโรนา, โดยออกเดินทาง 24 เที่ยวต่อวัน. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย มินิแวน คุณสามารถใช้ตัวเลือก Shuttle and Comfort ได้

ยานพาหนะยอดนิยม
เดินทางด้วย รถยนต์ จาก Riva del Garda ถึง เวโรนาระยะเวลา: 1ชั่วโมง
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 1 รายที่เดินทางจาก Riva del Garda ไป เวโรนา. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย รถยนต์ คุณสามารถใช้ตัวเลือก Comfort ได้

ยานพาหนะยอดนิยม

คุณถาม เราตอบ

ลูกค้าของ Bookaway ต้องการ รถไปกลับ มินิแวน โดย Europlan

รถไปกลับ มินิแวน โดย Europlan เริ่มต้นที่ US$50

53 กม. (ทางอากาศ)

รถมินิแวนEuroplan

รถยนต์Europlan