aaaa

วิธีเดินทางจาก

เกาะฟูก๊วก ถึง Duong Dong, PhúQuốc Island

  • จองออนไลน์กับผู้ให้บริการในท้องที่
  • เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • เรื่องราวจากนักเดินทาง เพื่อนักเดินทาง

มี 2 วิธีที่ใช้เดินทางจาก เกาะฟูก๊วก ไปยัง Duong Dong, PhúQuốc Island

เดินทางด้วย มินิแวน จาก เกาะฟูก๊วก ถึง Duong Dong, PhúQuốc Islandระยะเวลา: 30นาที
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 1 รายที่เดินทางจาก เกาะฟูก๊วก ไป Duong Dong, PhúQuốc Island. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย มินิแวน คุณสามารถใช้ตัวเลือก มาตรฐาน ได้

ยานพาหนะยอดนิยม
เดินทางด้วย รถยนต์ จาก เกาะฟูก๊วก ถึง Duong Dong, PhúQuốc Islandระยะเวลา: 30นาที
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 1 รายที่เดินทางจาก เกาะฟูก๊วก ไป Duong Dong, PhúQuốc Island. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย รถยนต์ คุณสามารถใช้ตัวเลือก มาตรฐาน ได้

ยานพาหนะยอดนิยม

คุณถาม เราตอบ

ลูกค้าของ Bookaway ต้องการ มาตรฐาน มินิแวน 6 PAX โดย Hoi An Express

มาตรฐาน มินิแวน 6 PAX โดย Hoi An Expressโดยปกติใช้เวลา 30นาที

รถมินิแวนHoi An Express

รถยนต์Hoi An Express

8 กม. (ทางอากาศ)

มาตรฐาน รถยนต์ 2 PAX โดย Hoi An Express เริ่มต้นที่ US$22

คุณเลือกเวลาออกเดินทางได้เอง