aaaa

Ninh Binh Hotel Pick Up宁平, 越南

  • 通过当地运营者在线预订
  • 我们全天候为您服务
  • 旅行者的故事,供旅行者参考。

关于Ninh Binh Hotel Pick Up的更多信息

  • 到达Ninh Binh - Any Hotel

    地址:  Ninh Bình, Ninh Bình Province, Vietnam

有问必答

河内 是从宁平出发的第一大热门地点,用时1h 30m到达。 丰芽市-甲帮国家公园 是从宁平出发的第二大热门地点,用时8h到达。

Tam Coc - Any hotel  与Ninh Binh Hotel Pick Up的距离为1 千米Tam Coc- Any Hotal  与Ninh Binh Hotel Pick Up的距离为1 千米

您可以在此查看从当前位置出发的路线: https://www.google.com/maps/dir//Ninh Bình, Ninh Bình Province, Vietnam