Bookaway

Lac Hong

Vietnam

2
About Lac HongLac Hong logo

Lac Hong Limousine offers direct services between Dalat and Ho Chi Minh in their luxurious and modern limousine driven by experienced drivers.

Office Address: Minh Tri Limousine D11 KQH Hoang Dieu, phuong 5,, Dalat city, Vietnam
Phone 1: (+84) 886 508 989

Company Stations

Minh Tri (Dalat station)
Nhà Xe Minh Trí, D11 KQH, Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Vietnam
Lac Hong (Minh Tri) office HCM
Nhà xe Lạc Hồng Limousine (Minh Trí cũ) Hồ Chí Minh, 0018/16 Bạch Mã (số cũ 0014H, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
GO! Nha Trang
GO! Nha Trang, Lô số 4, đường 19/5, Vĩnh Điềm Trung, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Da Lat - Any hotel
Da Lat, Vietnam
Nha Trang - Any hotel
Nha Trang, Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
Ho Chi Minh - Any hotel in city center
Ho Chi Minh, Vietnam
Cam Ranh International Airport (CXR)
Cam Ranh International Airport, Nguyễn Tất Thành, Khanh Hoa Province, Vietnam
Da Lat Airport (Lien Khuong Airport) (DLI)
Da Lat Airport (Lien Khuong Airport), Đức Trọng District, Lâm Đồng, Vietnam
Da Lat City Center
Dalat, Lâm Đồng, Vietnam