Banos ถึง กีโต

วิธีเดินทางจาก

Banos ถึง กีโต

 • จองออนไลน์กับผู้ให้บริการในท้องที่
 • เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • เรื่องราวจากนักเดินทาง เพื่อนักเดินทาง

มี 2 วิธีที่ใช้เดินทางจาก Banos ไปยัง กีโต

เดินทางด้วย รถยนต์ จาก Banos ถึง กีโตระยะเวลา: 30นาที
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 2 รายที่เดินทางจาก Banos ไป กีโต. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย รถยนต์ คุณสามารถใช้ตัวเลือก SUV ได้

ยานพาหนะยอดนิยม
เดินทางด้วย มินิแวน จาก Banos ถึง กีโตระยะเวลา: 30นาที
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 1 รายที่เดินทางจาก Banos ไป กีโต. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย มินิแวน คุณสามารถใช้ตัวเลือก Standard ได้

ยานพาหนะยอดนิยม

รีวิวของการเดินทางจาก Banos ถึง กีโต

5.0

อิงจากรีวิวจำนวน 2 รีวิวจากผู้ใช้ Bookaway ที่เดินทางจาก Banos ไปยัง กีโต

 • C
  C
  It was a great trip. Definitely recommend
 • S
  S
  Safe Trip, nice driver
แสดงเพิ่มเติม

คุณถาม เราตอบ

ลูกค้าของ Bookaway ต้องการ SUV รถยนต์ โดย Luis VIP Tours

SUV รถยนต์ โดย Luis VIP Tours เริ่มต้นที่ US$30

27 กม. (ทางอากาศ)

รถยนต์Turibus | Luis VIP Tours

รถมินิแวนTuribus