Cuenca ถึง กีโต

วิธีเดินทางจาก

Cuenca ถึง กีโต

  • จองออนไลน์กับผู้ให้บริการในท้องที่
  • เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
  • เรื่องราวจากนักเดินทาง เพื่อนักเดินทาง

มี 3 วิธีที่ใช้เดินทางจาก Cuenca ไปยัง กีโต

เดินทางด้วย รถยนต์ จาก Cuenca ถึง กีโตระยะเวลา: 7ชั่วโมง 30นาที
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 1 รายที่เดินทางจาก Cuenca ไป กีโต. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย รถยนต์ คุณสามารถใช้ตัวเลือก SUV ได้

ยานพาหนะยอดนิยม
เดินทางด้วย มินิแวน จาก Cuenca ถึง กีโตระยะเวลา: 3ชั่วโมง 30นาที
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 1 รายที่เดินทางจาก Cuenca ไป กีโต. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย มินิแวน คุณสามารถใช้ตัวเลือก Standard ได้

ยานพาหนะยอดนิยม
เดินทางด้วย รถโดยสาร จาก Cuenca ถึง กีโตระยะเวลา: 1ชั่วโมง 30นาที
เรื่องน่ารู้ก่อนออกเดินทาง

มีผู้ให้บริการ 2 รายที่เดินทางจาก Cuenca ไป กีโต, โดยออกเดินทาง 3 เที่ยวต่อวัน. ถ้าคุณต้องการเดินทางด้วย รถโดยสาร คุณสามารถใช้ตัวเลือก Standard ได้

ยานพาหนะยอดนิยม

รีวิวของการเดินทางจาก Cuenca ถึง กีโต

4.0

อิงจากรีวิวจำนวน 1 รีวิวจากผู้ใช้ Bookaway ที่เดินทางจาก Cuenca ไปยัง กีโต

แสดงเพิ่มเติม

คุณถาม เราตอบ

ลูกค้าของ Bookaway ต้องการ มาตรฐาน รถโดยสาร โดย Flota Imbabura

มาตรฐาน รถโดยสาร โดย Flota Imbabura เริ่มต้นที่ US$16

84 กม. (ทางอากาศ)

รถยนต์Turibus

รถมินิแวนTuribus

รถบัสFlota Imbabura | Viajeros Internacional